Jakiej wysokości prowizje pobierają agencje nieruchomości w Polsce

Komentowanie nie jest możliwe
Jakiej wysokości prowizje pobierają agencje nieruchomości w Polsce

W naszym kraju jest kilka tysięcy agencji pośrednictwa nieruchomości i wciąż powstają nowe, co spowodowane jest coraz większą liczbą klientów, którzy przy sprzedaży swojej nieruchomości nawiązują współpracę z biurami nieruchomości. Nie ma określonych, narzuconych ustawa czy też rozporządzeniem wysokości prowizji, jakie mogą stosować pośrednicy nieruchomości jako swoje wynagrodzenie za pośrednictwo – takie kwestie regulowane są wyłącznie pomiędzy agencją nieruchomości a poszczególnymi klientami. Jeżeli jest to umowa typu otwartego, pośrednicy zazwyczaj stosują podwójny system prowizji, a więc zarówno od klienta sprzedającego nieruchomość, z którym podpisana jest umowa, a także od klienta kupującego. Najczęściej w takiej sytuacji każda z prowizji wynosi od 2 do 2,5 procent, plus oczywiście podatek VAT, który agencja jest zobowiązana zapłacić w wysokości 23 procent od kwoty uzyskanej prowizji. Jeżeli z kolei dana umowa jest tak zwaną umową bezpośrednią, prowizja jest pobiera wyłącznie od klienta sprzedającego nieruchomość, a więc klient kupujący nie ponosi w takim przypadku żadnych kosztów pośrednictwa, co działa bardzo zachęcająco i może spowodować szybszą sprzedaż danej nieruchomości – w takim przypadku prowizja wynosi często 5 procent plus oczywiście VAT, jednak w każdej sytuacji pośrednik i klient sprzedający nieruchomość mogą umówić się inaczej.

Comments are closed.